Inox centar Sesvete

Inox armature

    Trgovina
    Proizvodnja
  • Proizvodnja dijelova za Inox ograde

Inox reducir za zavarivanje

INOX REDUCIR ZA ZAVARIVANJE
Šifra art.Naziv artikla kom  
464021317 Inox reducir za zavarivanje 21,3x17,2x2,0 AISI 316
464026921 Inox reducir za zavarivanje 26,9x21,3x2,0 AISI 316
464033721 Inox reducir za zavarivanje 33,7x21,3x2,0 AISI 316
464033726 Inox reducir za zavarivanje 33,7x26,9x2,0 AISI 316
464042421 Inox reducir za zavarivanje 42,4x21,3x2,0 AISI 316
464042426 Inox reducir za zavarivanje 42,4x26,9x2,0 AISI 316
464042433 Inox reducir za zavarivanje 42,4x33,7x2,0 AISI 316
464048326 Inox reducir za zavarivanje 48,3x26,9x2,0 AISI 316
464048333 Inox reducir za zavarivanje 48,3x33,7x2,0 AISI 316
464048342 Inox reducir za zavarivanje 48,3x42,4x2,0 AISI 316
464060333 Inox reducir za zavarivanje 60,3x33,7x2,0 AISI 316
464060342 Inox reducir za zavarivanje 60,3x42,4x2,0 AISI 316
464060348 Inox reducir za zavarivanje 60,3x48,3x2,0 AISI 316
464076142 Inox reducir za zavarivanje 76,1x42,4x2,0 AISI 316
464076148 Inox reducir za zavarivanje 76,1x48,3x2,0 AISI 316
464076160 Inox reducir za zavarivanje 76,1x60,3x2,0 AISI 316
464088948 Inox reducir za zavarivanje 88,9x48,3x2,0 AISI 316
464088960 Inox reducir za zavarivanje 88,9x60,3x2,0 AISI 316
464088976 Inox reducir za zavarivanje 88,9x76,1x2,0 AISI 316
464114360 Inox reducir za zavarivanje 114,3x60,3x2,0 AISI 316
464114376 Inox reducir za zavarivanje 114,3x76,1x2,0 AISI 316
464114388 Inox reducir za zavarivanje 114,3x88,9x2,0 AISI 316
464114390 Inox reducir za zavarivanje 114,3x88,9x3,0 AISI 316
464139788 Inox reducir za zavarivanje 139,7x88,9x2,0 AISI 316
464139790 Inox reducir za zavarivanje 139,7x88,9x3,0 AISI 316
464139795 Inox reducir za zavarivanje 139,7x114,3x2,0 AISI 316
464168320 Inox reducir za zavarivanje 168,3x114,3x3,0 AISI 316
464168339 Inox reducir za zavarivanje 168,3x139,7x2,0 AISI 316
464168345 Inox reducir za zavarivanje 168,3x139,7x3,0 AISI 316
460026921 Inox reducir za zavarivanje 26,9x21,3x2,0 AISI 304
460021317 Inox reducir za zavarivanje 21,3x17,2x2,0 AISI 304
460033721 Inox reducir za zavarivanje 33,7x21,3x2,0 AISI 304
460033726 Inox reducir za zavarivanje 33,7x26,9x2,0 AISI 304
460042421 Inox reducir za zavarivanje 42,4x21,3x2,0 AISI 304
460042426 Inox reducir za zavarivanje 42,4x26,9x2,0 AISI 304
460042433 Inox reducir za zavarivanje 42,4x33,7x2,0 AISI 304
460048326 Inox reducir za zavarivanje 48,3x26,9x2,0 AISI 304
460048333 Inox reducir za zavarivanje 48,3x33,7x2,0 AISI 304
460048342 Inox reducir za zavarivanje 48,3x42,4x2,0 AISI 304
460060333 Inox reducir za zavarivanje 60,3x33,7x2,0 AISI 304
460060342 Inox reducir za zavarivanje 60,3x42,4x2,0 AISI 304
460060348 Inox reducir za zavarivanje 60,3x48,3x2,0 AISI 304
460076142 Inox reducir za zavarivanje 76,1x42,4x2,0 AISI 304
460076148 Inox reducir za zavarivanje 76,1x48,3x2,0 AISI 304
460076160 Inox reducir za zavarivanje 76,1x60,3x2,0 AISI 304
460088948 Inox reducir za zavarivanje 88,9x48,3x2,0 AISI 304
460088960 Inox reducir za zavarivanje 88,9x60,3x2,0 AISI 304
460088976 Inox reducir za zavarivanje 88,9x76,1x2,0 AISI 304
460114360 Inox reducir za zavarivanje 114.3x60,3x2,0 AISI 304
460114376 Inox reducir za zavarivanje 114,3x76,1x2,0 AISI 304
460114388 Inox reducir za zavarivanje 114,3x88,9x2,0 AISI 304
460114390 Inox reducir za zavarivanje 114,3x88,9x3,0 AISI 304
460139788 Inox reducir za zavarivanje 139,7x88,9x2,0 AISI 304
460139790 Inox reducir za zavarivanje 139,7x88,9x3,0 AISI 304
460139795 Inox reducir za zavarivanje 139,7x114,3x2,0 AISI 304
460168311 Inox reducir za zavarivanje 168,3x114,3x2,0 AISI 304
460168339 Inox reducir za zavarivanje 168,3x139,7x2,0 AISI 304
460168345 Inox reducir za zavarivanje 168,3x139,7x3,0 AISI 304

 

na vrh Print