Inox centar Sesvete

Inox vijčana roba

    Trgovina
    Proizvodnja
  • Proizvodnja dijelova za Inox ograde

Hidraulična kliješta za uprešavanje sajle 70 kN

HIDRAULIčNA KLIJEšTA ZA UPREšAVANJE SAJLE 70 KN
Šifra art.Naziv artikla kom  
684300000 Hidraulična kliješta za uprešavanje sajle 70 kN

 

na vrh Print