Inox centar Sesvete
Inox centar Sesvete

PROIZVODNJA SIDARA ZA FASADNE OBLOGE

    Trgovina
    Proizvodnja
  • Proizvodnja dijelova za Inox ograde

PROIZVODNJA SIDARA ZA FASADNE OBLOGE (KAMEN, BETON, CIGLA)

ICS proizvodi sidra (ankere) za fasadne obloge (mramorne i granitne ploče,

betonski elementi i fasadna cigla).

Za sidra posjedujemo odgovarajuća ispitivanja o nosivosti.

Sva sidra se izrađuju od inoxa kvalitete AISI 316 L ili AISI 316 Ti.

Uz izradu, nudimo i stručnu pomoć pri dimenzioniranju sidara, s tim da naručitelj treba dostaviti projekt fasade iz koje će biti vidljivi bitni podaci (raster fasade, dimenzije ploča, udaljenost ploča od zida, da li je zid beton ili cigla, da li se sidra

ugrađuju odozdo - horizontalno ili sa strane - vertikalno).

Za velike udaljenosti ploča od zida izrađujemo podkonstrukcije i odgovarajuća

sidra, također sve iz inoxa.

Razlikujemo dvije osnovne grupe sidara:

  1. za “mokru” ugradnju - sidra tip H (slike br. 1 i 2)
  2. za “suhu” ugradnju - sidra tip F sa sidrenim vijcima (slika br. 3)

<< povratak

na vrh Print